Njoftim për vend vakant në pozicionin “Menaxher cilësie/Specialist prokurimesh”

Kompania Swissmed SH.P.K. kërkon të punësojë: Menaxher Cilësie/Specialist prokurimesh Të gjithë aplikantët duhet të kenë mbaruar studimet e larta në një nga degët Juridik, Ekonomik ose në fusha të ngjashme. Profili i Aplikantit Të monitorojë dhe të rrisë cilësinë e shërbimeve në kompani Të bëjë regjistrimet e produkteve sipas standarteve të kërkuara. Te komunikojë me…