Modulari cobas 8000 eshte antari me i ri i platformes se familjes te modulareve nga Roche.

Nje konfigurim i serise se analizatoreve modular cobas 8000 konsiston ne lidhjen deri ne 4 module analitike dhe te nje njesie qendrore, nje njesi opsionale ISE (cobas ISE module), nje modul me kapacitet te larte biokimik (cobas c 701 dhe cobas c 702), nje modul per volum te mesem ( cobas c 502 ) dhe modulit te analizave immunologjike ( cobas e 602 ).

Shume elemente inovative te dizenjuar, si ndarja inteligjente e mostrave me sistem te shpejte transportimi dhe linja per kthim, linja te pavarura procesimi per secilin modul jane kontribute te shtuara per ti rritur vleren ne laboratore me kapacitet te larte.