Dep. Shitjes & Marketingut

Flutra Bektashi

Tel: +383 49 891 600

E-mail: f.bektashi@swissmed-ks.com

Departamenti i Aplikimit

Valdrin Januzaj

Tel: +383 49 891 300

E-mail: v.januzaj@swissmed-ks.com

Departamenti i Financës

Adelina Surdulli

Tel: +383 49 891 500

E-mail: a.surdulli@swissmed-ks.com

Departamenti i Servisit

Shkodran Luli

Tel: +383 49 891 200

E-mail: sh.luli@swissmed-ks.com

Departamenti i Servisit

Shpëtim Halili

Tel: +383 49 891 400

E-mail: sh.halili@swissmed-ks.com