Kombimin i analizimit të testeve të kimisë klinike dhe atyre hormonale në një aparat.

Aparati plotësisht i automatizuar DRG: HYBRiD-XL përfaqëson analizatorin ideal për laboratorët me fluks të vogël dhe të mesëm pune. Aparati ofron një gamë të gjerë të testeve biokimike dhe atyre hormonale. Analizat hormonale realizohen përmes metodës më të saktë ELISA.

Paneli i testeve përfshin specialitetet e gjinekologjisë, endokrinologjisë, diagnostikës së tiroideve, hipertensionin, metabolizmit të hekurit dhe kontrollit të diabetit.

""
1
Bej kerkese per katalog
Emer
Mbiemer
Lloji i produktit
Previous
Next

Principet

 • Teste Enzimatike
 • Kimia klinike
 • Imunoturbidometria

Mostra / Reagentët

 • Deri në 40 samples / run
 • Mundësi STAT
 • Identifikim automatik përmes ID (barcode)
 • Lexim automatik i reagentëve përmes barcode
 • Serum / plazëm / feçe / urinë / pështymë
 • Hollim automatik të mostrës deri në 1:1000

Kalibrimi

 • Kurbë LOT- specifike
 • Kalibrim me 2 pika
 • Stabilitet i lartë

Efikasiteti

 • Rezultati i parë pas 10 minutash
 • Detektim të koagulave
 • Sistem LLD
 • Paketime eficente të testeve

Lista e testeve

Fertilitet:

 • LH
 • FSH
 • Prolactin
 • ß-HCG
 • Progesterone
 • Estradiol
 • Testosterone
 • DHEA-S
 • DHEA
 • Free Testosterone
 • Androstenedione
 • 17-OH Progesterone
 • Estrone
 • SHBG


Markuesit tumoral
:

 • CA 72-4
 • CYFRA 21-1
 • CA 125
 • CA 15-3
 • CA 19-9
 • CEA
 • AFP
 • ß-HCG
 • TPS
 • TPA
 • NSE
 • PSA
 • Free PSA


Kontrolli i tiroides
:

 • TSH
 • FT 3
 • FT 4
 • TPO
 • anti TG
 • TG
 • T 3
 • T 4

Kontrolli parental:

 • PAPP-A
 • Free ß-HCG
 • AFP
 • HCG
 • Free Estriol
 • HPL
 • PLGF
Kontrolli i Diabetit:

 • Insulin
 • C-Peptide
 • Glucose
 • HbA1c
 • IAA
 • ICA
 • anti-GAD
 • Microalbumin
 • Fructosamine
 • USP

Metabolizmi kockor:

 • PTH intact
 • Osteocalcin
 • Calcitonin
 • Phosphate
 • Ca++
 • Mg++
 • Alkaline Phosphatase

Anemia:

 • Hepcidin
 • Ferritin
 • Transferrin
 • Iron
 • Homocysteine

Hipertensioni:

 • Renin (active)
 • Aldosterone

Markuesit kardiak:

 • Myoglobin
 • CK-MB
 • HS-CRP
 • Homocysteine
 • D-Dimer
 • PAPP-A HS*
 • Apo A I
 • Apo B
 • Lp(a)
 • HDL
 • LDL
 • Cholesterol
 • Triglyceride
 • *not available in USA
Nefrologji:

 • Cortisol
 • DHEA-S
 • ACTH
 • Hepcidin

Inflamacion:

 • CRP
 • alpha l Antitrypsin
 • ASL-O
 • IgG
 • IgA
 • IgM
 • C3c
 • C4
 • RF

Sëmundjet infektive:

 • CMV IgG/IgM
 • Rubella IgG/IgM
 • Toxo IgG/IgM
 • HSV 1/2 IgG/IgM
 • Chlamydia IgG/IgM
 • Fasciola IgG
 • Treponema Screen

TDM:

 • Phenobarbital
 • Phenotoxin
 • Digitoxin
 • Valproic Acid
 • Carbamazepine
 • Gentamicin
 • Theophylline

Të tjera:

 • Uric Acid
 • Urea
 • Creatinine
 • ASAT (GOT)
 • ALAT (GPT)
 • Alpha Amylase
 • Gamma-GT
 • IgE
 • Lactate
 • Phospholipids
 • Sodium
 • Potassium
 • Phosphorus
 • Ammonium