Për më shumë informacion na kontaktoni:

Dergo

Administrimi

Jorgent Qose

Menaxher i Pergjithshëm

Tel: 00355 42420443

Mob: 00355 686034559

E-mail: j.qose@swissmed.al

Departamenti i Shitjeve

Majlinda Shatëri

Perfaqësues i shitjeve

Tel: 00355 42420443

Mob: 00355 694046100

E-mail: m.shateri@swissmed.al

Departamenti i Aplikimit

Ardit Hasanago

Menaxher Aplikimi

Tel: 00355 42420443

Mob: 00355 686066133

E-mail: a.hasanago@swissmed.al

Departamenti i Servisit

Joani Balla

Menaxher Servisi

Tel: 00355 42420443

Mob: 00355 689071902

E-mail: j.balla@swissmed.al

Departamenti i Finances

Nel Kuqi

Shef Finance

Tel: 00355 42420443

Mob: 00355 697028196

E-mail: n.kuqi@swissmed.al

Departamenti i Logjistikes

Ilda Merkoçi

Përgjegjëse Logjistike

Tel: 00355 42420443

Mob: 00355 689071900

E-mail: logistic@swissmed.al

Swissmed Laborator Ushqimor

Adresa: Kompleksi Panorama, Rruga Jordan Misja, Tirana, Albania

Mob: 00355 696062386

Dergo