Sysmex UC-1000

Paisje fleksibël, që vendoset kudo, e lehtë në përdorim dhe e besueshme në përgjigjen nevojave tuaja.

UC-3500

UC-3500 është një analizues i urinës plotësisht i automatizuar. Materiali i mostrës së urinës hidhet në çdo jastëk të një shiriti testues të dedikuar…

UF-5000

UF-5000, i bazuar në citometrinë e rrjedhës fluoreshente (FFC) të njohur globalisht të Sysmex-it