Cobas Infinity

Cobas infinity IT solutions realizon paraqitje edhe ndjesi te qendrueshme ne te gjitha nderfaqet e perdoruesit.

Cobas 8100

Seria Cobas 8100 lejon automatizim te punes, rezultate te shpejta dhe sistemon nevojat specifike te laboratorit tuaj.