Thjeshtesi – Shikoni ate cfare ju nevojitet

 • Paraqitje dhe ndjesi e qendrueshme ne te gjitha nderfaqet e pedoruesit
 • Teknologji inovative me baze ne internet dhe informacione mbi kalimin neper tableta
 • Fushat e punes te personalizuara rrisin efikasitetin dhe pershtat rutinat
 • Automatizim efikas dhe vendim-marrje te mbeshtetura nga motori i rregullit inteligjent

Besueshmeri – Shikoni cfare eshte e rendesishme

 • Monitorimi ne kohe reale i performances permes panelit te kontrollit
 • Menaxhim total i cilesise
 • Gjurmim i plote i mostrave dhe rezultateve te pacienteve
 • Konsistence permes validimit te menaxhuar dhe rrjedhes se punes

Fleksibiliteti – shikoni se cfare eshte e mundur

 • Shkallezuar per te permbushur neojataktuale dhe ne te ardhmen
 • Mbulim gjithperfshires i disiplinave te laboratorit
 • I zgjerueshem nga nje laborator i vetem ne nje rrjet laboratoresh
 • I integrueshem ne portalet e pacienteve dhe sistemet e menaxhimit te informacionit
""
1
Bej kerkese per katalog
Emer
Mbiemer
Lloji i produktit
Previous
Next