CUBE 30 Touch

Diesse CUBE 30 Touch është një analizues i automatizuar i nivelit të sedimentimit të eritrociteve (ESR)…

Diesse MINI-CUBE

Analizatori më i avancuar i elektroliteve. Mat parametrat Na+, K+, Cl-, Ca++, Li+ në gjak komplet, serum, plazëm dhe urinë…