Diesse CUBE 30 Touch është një analizues i automatizuar i nivelit të sedimentimit të eritrociteve (ESR) që prodhon rezultate direkt nga tubat EDTA pa konsumuar mostrën e pacientit. CUBE 30 Touch prodhon rezultate në 20 minuta dhe përmban një funksion të përzierjes së brendshme që automatikisht përgatit deri në 30 mostra . Zgjidhja e duhur për laboratorin me madhësi të mesme.

Është i pajtueshëm me tubat standardë 13 x 75 mm K2EDTA dhe K3EDTA (1,5-4,0 ml). Analizuesi ESR nuk kërkon reagent, duke eleminuar ekspozimin e operatorit ndaj mostrave të pacientit. CUBE 30 Touch ofron ngarkim të mostrës së aksesit të rastësishëm, skaner të brendshëm të kodit dhe printer, arkiv automatike të të dhënave të QC dhe pacientit.

""
1
Bej kerkese per katalog
Emer
Mbiemer
Lloji i produktit
Previous
Next
null
Shkarkoni katalogun e CUBE 30 Touch