Bio-kimi

Aparatura me saktesi te larte per laboratore te vegjel, mesem, te medhenj dhe rrjete laboratoresh.

Imunologji

Saktesia e metodes Electrochemiluminescene (ECL) ne gjithe aparatet e serise cobas e.

Hematologji

Aparatura te cilat ofrojne cilesi te larte analitike, te fokusuara ne besueshmeri.

Biologji Molekulare

Platforme me performance te larte ne kohe reale, e cila merret me testimin e PCR praktik.

Anatomia Patologjike

Ofrojme aparatura te cilat pergjigjen shpejt ndaj kerkesave te testimit te papritur.

Alergji

Pajisje kompakte per perpunimin e automatizuar te imunobloteve.

Zgjidhje IT

Ofrojme zgjidhje IT te cilat lejojne hyrjen nga nje pajisje që mundeson shfletuesin t’ju jape informacion.

Koagulim

Ofrojme aparatura te ndryshme si Cobas t 411 qe bejne te mundur menaxhimin e
reagenteve.

Urulogji

Aparatura te cilat bejne te mundur konsolidimin e analizave dhe lehtesimin e ngarkese se
punes.

Teste Urgjente

Aparatura per ekzaminime te rasteve urgjente ne kohe rekord per rezultate sa me te shpejta.

Te Tjera

Aparatura me saktesi te larte per laboratore te vegjel, mesem, te medhenj dhe rrjete laboratoresh.