Diamond Smartlyte® Plus

Analizatori më i avancuar i elektroliteve. Mat parametrat Na+, K+, Cl-, Ca++, Li+ në gjak komplet, serum, plazëm dhe urinë.

Cobas b 221

Sistemi Cobas b 221 POC ofron besueshmeri permes performances ne analizimin e gazeve ne gjak.

Cobas h 232

I dizenjuar per vendime kardiake, implementimi i sistemit te ri Cobas h 232 siguron rezultate te shpejta ne 8-12 minuta.

AVL 9180

Rezultatet mund te merren nga vete 95L te sasise se gjakut, serum, plazem, acetate ose dializate bikarbonat.

Exias E1

Saktësia e lartë, lehtësia e përdorimit dhe sistemi pa mirëmbajtje nënvizojnë performancën funksionale dhe të jashtëzakonshme…