Rezultatet e elektrolitmeterit mund të merren nga vetem 95 L es sasise se gjakut, serum, plazem, acetat ose dializat bikarbonat, apo urina para-holluar duke përdorur thjeshtë komandat Po / Jo. Disa lloje të mostrave – tuba mbledhjes, shiringe, kapilar dozë me foto, Mikrokuveta Roche – mund të paraqitet në tubin e instrumentit për marrjen e mostrave. Të gjitha reagentet, në qoftë se ju nuk e dini, jane mbyllur nuk ju persekutojnë SnapPak. Elektroliti 9180 monitoron zgjidhjen e mbetur dhe njofton përdoruesit për të ardhmen një Solucion SnapPak. Nëse doni të keni një ndjenjë të mirë, duhet të dini se SnapPak është instaluar saktë…

""
1
Bej kerkese per katalog
Emer
Mbiemer
Lloji i produktit
Previous
Next