EUROArray

Identifikimi i gjeneve apo sekuencave gjenike përmes microarray.

Cobas Taqman 48

Analizator i mbyllur i cili nuk kerkon nderhyrje nga perdoruesi pasi ta perfundoje ngarkimin e mostrave.