Coatron A6 plus

Analizatori tërësisht i automatizuar i koagulimit me 6 kanale.

Coatron X

Seria e analizatorëve gjysmë automatik të koagulimit me 1, 2 ose 3 kanale optike.