Coatron A6 plus, përfaqëson analizatorin më të fundit të serisë Coatron A, i cili është plotësisht i automatizuar dhe i përshtatshëm për laboratorë me fluks të madh pune apo për qendra diagnostikimi.

Aparati ka dyfishin e shpejtësisë së aparatit Coatron A6 – duke patur dy gjilpëra të cilat garantojnë saktësi dhe punojnë me një ndjeshmëri të lartë.

Një analizim i cilësisë së lartë optike – përmban 6 kanale matës optik në gjatësinë e valës 405nm. Ka një sensor drite si dhe redukton maksimalisht dritën për të ulur interferencën siç mund të jetë ajo e bilirubinës.

Plotësisht i automatizuar – Përmban 35 pozicione për reagentët, kontrollet dhe bufferat.

Mirëmbajtje – minimale dhe të thjeshtë.

Përdorimi – Lehtësisht i përdorshëm dhe një ndërfaqje përdoruesi shumë të thjeshtë.

Coatron A6 Plus Coagulation analyzer Fully automated dual-Z high speed
General
Dimensions 500 x 950 x 800 mm (l, b, h)
Display Colored Touch Display 4,3“
Weight 52 kg
Power values 90-240 Vac, 50-60Hz
Pre-warm positions (pcs.) 23
Pre-cool positions (pcs.) 12
Test
Global PTm, aPTT, Thrombintime, Fibrinogen (Clauss & PT derived), Heparin
Factors Factor II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII
Thrombophilia Protein C, Protein S & free Protein-S, Factor V , Leiden (APC-R), Antithrombin, D-Dimer & FDP, LA Screen (DRVVT), LA Confi rm (DRVVT), Plasminogen
Calculated units Activity %, Ratio, Polish ratio, INR (ISI system or INR calibration curve), g/L, mg/dL, ng/L, ng/mL, μg/L, IU/mL
""
1
Bej kerkese per katalog
Emer
Mbiemer
Lloji i produktit
Previous
Next