TECO është një kompani Gjermane me mbi 25 vjet në treg, e specializuar në ofrimin e aparateve, të cilat matin parametrat e kontrollit të koagulimit në gjak. Aparatet e prodhuar prej kompanisë TECO janë të përshtatshëm për spitale, klinika dhe laboratorë, duke i ofruar klientit një mbulim të plotë në analizimin e parametrave të koagulimit.

 

Aparatet Coatron X janë të përshtatur të funksionojnë me një, dy ose me katër kanale të ndryshëm optik si dhe të matin këto parametra në plazëm:

PT, APTT, TT, FIB, AT, PC dhe D-Dimer.

 

Coatron X vjen në tre versione Eco, Pro dhe Top, e përshtatur kjo në varësi të numrit të mostrave ditore dhe kanaleve optik matës me 1, 2 dhe 4, respektivisht.

 

Aparatet janë lehtësisht të përdorshëm, kost-efektiv si dhe kërkojnë një sasi të vogël mostre.

Coatron X Eco Pro Top
General
Dimensions 230 x 148 x 94 mm (l, b, h)
Display Colored Touch Display 4,3“
Pre-warm temperature 37°C
Pre-warm cuvettes (pcs.) 10 20 20
Pre-warm reagent 24mm (pcs.) 1 1 1
Pre-warm reagent 22mm (pcs.) 2 2 2
Pre-warm reagent 11mm (pcs.) 2 2 2
Reagent mixing position 1 1
Power values 110-240Vac, 50-60Hz / 5Vdc, 3,3A
Interfaces
RS232 (2x) Printer, Barcode reader
USB (2x) Network, Firmware update
Bluetooth TECO Cloud, App
Optic / tests
Optic channels 1 2 4
Wavelength (nm) 620 (red) 405 (UV) 405 (UV)
Global Coag. tests PT, APTT, TT, FIB
Specific Coag. tests individual factors
Chromogenic Coag. tests AT, PC
Latex based tests D-Dimer
Whole blood tests PT-B