Modular dhe i ndryshueshem

Lehtesisht i ndryshueshem ne laborator nese nevojitet

  • Shtimi i lehte i moduleve per funksionalitet me te madh ose performance me te larte
  • Shtimi i lehte i moduleve te analizatorit ne baze analizatoreve ekzistues.
  • Shtimi i lehte i nje analizatori te ri duke zgjeruar paraqitjen

Duke u bazuar ne pervojen e vjeter, standardet e cilesise se larte, besueshmerine e provuar, si dhe teknologjine me te fundit inovative, serite e automatizuara te cobas 8100 nga Roche dhe Hitachi i sherbejne te gjitha nevojave tuaja te automatizimit dhe ndihmojne qe gjithmone te ofroni gjithcka qe mund t’ju kerkohet.

Seria cobas 8100, lejon automatizim te punes dhe sistemon nevojat specifike te laboratorit tuaj. Cobas 8100, transporti inteligjen me tubat siguron nje kohe te shkurter te parashikueshme per rezultatet, duke perfshire prioritetin per mostrat emergjente. Me flukset fleksibel te punes, zbulimin e hershem te gabimeve dhe trajtimin shtese te automatizuar, cobas 8100 lejon qe zgjidhjet e personalizuara te plotesojne nevojat individuale te laboratorit, duke siguruar qe cilesia te jete e para.

""
1
Bej kerkese per katalog
Emer
Mbiemer
Lloji i produktit
Previous
Next