UF-5000, i bazuar në citometrinë e rrjedhës fluoreshente (FFC) të njohur globalisht të Sysmex-it, përfaqëson teknologjinë më të fundit të analizës së urinës. Mund të përdoret si një analizues i pavarur, ose si pjesë e serisë modulare të OKB-së për një zgjidhje të vërtetë të pandërprerë të analizës së urinës në vendin e punës nga ngarkimi i mostrës deri te imazhi përfundimtar dixhital.

Rëndësia më e madhe diagnostike

  •  Lëngjet e trupit
  • Zbulimi i baktereve
  • Infeksionet UTI
  • Hematuria

Modular

Edhe pse sigurisht UF-5000 mund të përdoret si një analizues i shkëlqyer i pavarur, ai me të vërtetë përmbush potencialin e tij si një pjesë integrale e Serisë së OKB-së në konfigurimin e ngarkesës dhe daljes. Vendosni mostrat në raft dhe thjesht lëreni konfigurimin e përgjithshëm të bëjë punën e tij.

""
1
Bej kerkese per katalog
Emer
Mbiemer
Lloji i produktit
Previous
Next