• Autoanalizatori i urinës kafeje 6500 mundëson një zgjidhje totalisht të automatizuar në një platformë modular për laboratorë, të cilat kanë një rrjedhje prej 100-1000 urina të mostrës që nuk dihet.
  • Modulari cobas 6500 perbeheet nga Cobas u 601 i cili kryen matjen automatike te stripit te urines dhe analizuesit Cobas u 701 i cili kryen ne menyre automatike mikroskopine duke na ofruar imazhe tij me reale.
  • Analizuesi i urinës së kobës 6500 nuk rrit asnjë produktivitet efektiv dhe efektiv të ekzaminimit të urinës duke zvogëluar në minimum nderrhyrjen manuale nëse dhe rrit optimizimin e rrjedhjes së punëve.