Analizatori me i mire momentalisht ne fushen e analizave bio-kimike per laboratore te vegjel dhe te mesem. Optimal per nje fluks pune prej 30 raste ne dite. Besueshmeria maksimale ne rezultatet e marra, dhe nje konsum minimal reagentesh. Shume i lehte ne perdorim, per shkak te ekranit te tij me prekje dhe nje programi shume te kuptueshem pas nje trajnimi minimal. Shume pak mirembajtje dhe servis i kerkuar. Mundesi menaxhimi i te dhenave me ane te nderfaqes me kompjuter. 27 pozicione per mbi 14 lloje te ndryshme analizash ne bord. Tete pozicione me mundesi vendosjeje te njepasnjeshme me prioritet STAT. Mund te analizoje: serum, plazme, urine dhe gjak komplet.

""
1
Bej kerkese per katalog
Emer
Mbiemer
Lloji i produktit
Previous
Next

Analizatori me i mire momentalisht ne fushen e analizave bio-kimike per laboratore te vegjel dhe te mesem. Optimal per nje fluks pune prej 30 raste ne dite. Besueshmeria maksimale ne rezultatet e marra, dhe nje konsum minimal reagentesh. Shume i lehte ne perdorim, per shkak te ekranit te tij me prekje dhe nje programi shume te kuptueshem pas nje trajnimi minimal. Shume pak mirembajtje dhe servis i kerkuar. Mundesi menaxhimi i te dhenave me ane te nderfaqes me kompjuter. 27 pozicione per mbi 14 lloje te ndryshme analizash ne bord. Tete pozicione me mundesi vendosjeje te njepasnjeshme me prioritet STAT. Mund te analizoje: serum, plazme, urine dhe gjak komplet.

Numri i pergjigjeve te marra
60-80 teste fotometrike/ore
180 teste ISE/ore
60-100 teste fotometrike dhe ISE te perziera

Tipet e shembujve
Serum
Plazma
Urine
Gjak komplet ( HbA1c )

Futja e testeve
Vendosje e vazhdueshme e tubave primare dhe sekondare ne 8 pozicione te mundshme
Prioritet i shembujve STAT

Koha nga marrja e rezultatit te pare
5-10 minuta per matjet fotometrike
2 minuta per matjet ISE

Njesia e kontrollit
Ekran me ngjyra me prekje LCD ( 1/4 VGA )

Llojet e tubave qe mund te perdoren
Primary tubes (5-10ml; 16×100, 16×75, 13×100,13×75)
Samle cup ( 2.5mL )
Micro cup ( 1.5mL )
Cup on the tube ( cup on 15x75mm tube )

Minimumi i volumit i kerkuar
Primary tubes 500μL
Sample cum 75μL
Micro cup 50μL

Hollimi
1.2 deri ne 100 here

Reagentet
ISE Na+, K+, Cl-
Shishe reagentesh me sistem barkodi 2D, 50-200 teste/shishe
Fotometrik: 27 pozicione reagentesh ne bord per rreth 14 teste
Mundesi nderrimi e diskut te reagenteve

Fotometri
12 gjatesi vale
Llamba halogjene 20w
Matje monokromatike dhe bikromatike

Konsumi i ujit
Afro 2L ne dite

Principet e matjes
Matje e absorbances ( enzymat, substratet, proteinat specifike )
Elektroda ion selektive, matje indirekte ( hollim 1:6 )

Llojet e barkodeve qe mund te perdoren
Code 128
Codebar 2 nga 7
Interleaved 2 nga 5
Code 3 nga 9

Hollimi 
1.2 deri ne 100 here

Kyvetat e reaksionit
Mundesi perdorimi i micro-cuvettave
6 elemente me nga 10 kyveta secili, vetem nje perdorimesh

Permasat fizike ne mm (me ISE)
gjeresia : 590 (720)
gjatesia : 550 (550)
lartesia : 480 (480)
pesha : 32.3 kg (35kg)

Kerkesat elektrike
Tensioni i kerkuar : 100-125V dhe 200-240V AC (-15% , +10%)
Frekuenca e kerkuar : 50Hz (+/- 5%) dhe 60Hz (+/-5%)
Fuqia e konsumuar : 250VA (320VA me ISE)
Siguresa Kryesore : T6.3A 250V
Siguresa Dytesore : (4x) T3.15A 250V
Kategoria e instalimit II (IEC 61010-1)
Bateria : Vetem Sonnenschein SL360
Nuk mund te nderrohet nga perdoruesit