Roche Diagnostics prezanton serine Cobas si avancimin per produktet qe perdoren per te kopmletuar ose zgjeruar aplikimet ekzaminuese, diagnostifikuese ose monitoruese te laboratorit professional. Seria Cobas perfshin:

  • Hapesire punimi serumesh me kimi klinike dhe imunokimike.
  • Menaxhim te dhenash dhe zgjidhje preanalitike.
  • Produkte per analiza koagulimi dhe urine.
  • Instrumenta per testim te shpejte kardiovaskular dhe te gjakut.
  • Aplikime me baze reaksionin zinxhir te polimerazes per virologji dhe testim te shendetit te grave.