Vendosja e nje precedenti te ri ne efikasitetin e laboratorit HbA1c

Analizator me performance te larte i dedikuar plotesisht HbA1c per te plotesuar nevojat e efikasitetit, xhiros dhe saktesise per testimin laboratik te HbA1c.
Fluksi i punes i automatizuar dhe shume efikas duke dhene deri ne 400 rezultate te pacienteve ne ore.
Dyfishon volumin e punes se INTEGRA 800 me te njejtat madhesi aparature, minimizon nderhyrjen e perdoruesit nga rregjistrimi deri ne marrjen e rezultatit.
Marrje e mostres me tuba te mbyllur duke garantuar sigurine e perdoruesve.