Shpejtesia

 • Rezultate te gatshme ne 8-12 minuta
 • I shpejte, ne mbeshtetje te vendimit per trajtimin, referimin, apo rehabilitimin e pacienteve kardiovaskulare

Transporti

 • Pajisje e levizshme eshte e pershtatshme per perdorim ne vendosjen emergjences dhe kujdes intensiv

Lehtesi ne perdorim

 • Ngarkimi i stripit, futja e mostres, lexim rezultati
 • Ekran me prekje me intuite
 • I lehte per tu pastruar

Serioziteti

 • Kontroll ne brendesi
 • Kontroll cilesie QC permes mundesimit te ampulave EQA
 • Rezultate te krahasueshme me metoda laboratori te Roche
 • Sigurimi i cilesise nepermjet identifikimit te pacientit dhe QC operatori

Lidhja

 • Rezultatet transmetohen nepermjet IR ne printer apo njesi baze
 • Kombinimi me Cobas IT 1000 per zgjidhje te menaxhimit te te dhenave, redukton perpjekje per dokumentacionin dhe permbushjen e kerkesave te sigurimit te cilesise.
""
1
Bej kerkese per katalog
Emer
Mbiemer
Lloji i produktit
Previous
Next