Aparati eshte i projektuar per konsolidimin e testeve dhe rritjen e eficences, ne te njejten kohe kjo shoqerohet me nje ulje te kostos laboratorike.

Sistemi Cobas Integra me nje meny te gjere dhe lancime te reja te kasetave kombinohen me kater teknologji te ndryshme te sofistikuara dhe shume te lehta ne perdorim nepermjet soft-eve. Cobas Integra 400 Plus eshte zgjedhja e duhur per laboratoret e mesem dhe te medhenj.

Analizatori me i pershtatshem per analizimin e testeve kimike.

Avantazhet e Cobas Integra 400 Plus

  • Akses i vazhdueshem mostrash deri ne 90 shembuj njekohesisht
  • Kasetat e Cobas Integra jane te pergatitura paraprakisht
  • Cdo kasete mban te gjithe nevojat e reagenteve deri ne 800 ekzaminime, duke rritur kapacitetin ne bord, zvogeluar mundesite e gabimeve dhe duke kursyer kohen e stafit.
  • Kasetat kompakte kane nje jetegjatesi te larte deri ne nje vit, ruajte frigoriferike.
  • Me nje fluks te konsolidueshem pune me mbi 140 aplikime te njekohesishme.
  • Me shume se 140 aplikime per te gjitha llojet e analizave te ndryshme maten me ane te 4 metodave teknologjike: absorbance fotometrike, turbidimetry, fluoreshence dhe fotometria jono-selektive.
""
1
Bej kerkese per katalog
Emer
Mbiemer
Lloji i produktit
Previous
Next