Analizatori më i avancuar i elektroliteve

Analizatori i elektroliteve Diamond SmartLyte PLUS është një sistem tërësisht i automatizuar, i cili mat parametrat Na+, K+, Cl-, Ca++ dhe Li+ në gjak komplet, serum, plazëm dhe urinë duke përdorur teknologjinë Ion Selective Electrode (ISE). Diamond SmartLyte PLUS është përshtatur me një mikroprocesor të fuqishëm, i cili lejon një lidhje më të lehtë me sistemin LIS, operon me një ndërfaqje me prekje, përdor lexues barkodidhe ka një memorie që arrin deri 10,000 rezultate pacientësh. Sistemi operon në 12 gjuhë. Mund të përdoret si për njerëzit dhe për aplikime veterinare.

""
1
Bej kerkese per katalog
Emer
Mbiemer
Lloji i produktit
Previous
Next