Fleksibilitet në diagnostikën e sëmundjeve autoimune, infeksioneve serologjike, alergjive dhe intolerancës ushqimore.

Analizatori EUROBlotMaster është prodhim i kompanisë EUROIMMUN dhe përfaqëson një analizator kompakt gjysmëautomatik në kryerjen e teknikës imunoblot.

Procedura paraqitet e sigurtë dhe e besueshme përmes procesit automatik të pregatitjes së stripit, inkubimeve si dhe shpëlarjeve. Vlerësimi dixhital i rezultatit përmes programit të dedikuar EUROLineScan (ELS) garanton rezultat të sigurtë dhe shmang çdo keqinterpretim të rezultatit prej përdoruesit.

Procesi i standartizuar, automatizimi, reagentët gati për përdorim, mirëmbajtja minimale dhe programi i dedikuar ELS e bëjnë aparatin EUROBlotMaster analizatorin tepër të besueshëm në teknikën imunoblot.

""
1
Bej kerkese per katalog
Emer
Mbiemer
Lloji i produktit
Previous
Next