Perpunim i automatizuar i te gjitha imunobloteve EUROIMMUN per diagnozen autoimune, infektimi dhe alergji me nderhyrje manuale minimale.
Saktesia dhe perparesia nga hapi i pare i inkubacionit deri ne rregjistrimin e imazheve te stripeve te inkubuar.
Sistemi fleksibel i lejon kombinimin e testeve te ndryshme ne nje proces.
Siguria dhe gjurmueshmeria permes identifikimit te automatizuar te kodeve te mostres.
Perdorimi i lehte dhe i sigurte nepermjet nderfaqes grafike miqesore me perdoruesin dhe mirembajtje e paket hardware.
Sherbim i shkelqueshem nga EUROIMMUN kontakti juaj i per do cdo gje nga testet e sistemit deri tek instrumentet dhe softueri.

""
1
Bej kerkese per katalog
Emer
Mbiemer
Lloji i produktit
Previous
Next