Sysmex XN-350, XN-450 dhe XN-550 janë tre opsionet e serisë XN-L që është pjesë e familjes së madhe Sysmex XN të cilat përshtaten për laboratorë të vegjël, mesëm dhe të mëdhenj. Përfshin Sysmex Silent Design, nivelet e larta të performancës dhe operimit dhe teknologjinë SYSMEX të provuar, XN-L ofron fleksibilitet te plotë të profileve në testimin e hematologjisë.

Vlerat fakultative Produktiviteti

  • Analiza të besueshme dhe të sakta, përfshin numërimin e WBC, bën diferencimin për mostrat leucocytopenic me menyrën e matjes L-WBC.
  • Koha TAT është ulur duke përdorur aplikacionin me shpejtësi në rritje të kapacitetit nga 60 deri në 70 mostra / orë.

Vlerat Standarte Klinike

Testimit rutinë dhe standart të CBC dhe Diff i shtohen dhe një gamë e madhe të parametrave klinikisht përcaktues. Testimi DIFF mbështet zbulimin e infeksioneve dhe jep udhëzime për diagnostifikim dhe terapi në monitorimin e infeksioneve të besueshme të numërimit të granulociteve të papjekura (IG).

""
1
Bej kerkese per katalog
Emer
Mbiemer
Lloji i produktit
Previous
Next