Sysmex Seria XN eshte nje zgjidhje qe u jep te gjithe laboratoreve ekzaktesisht te njejten menu testesh, perfshire gjithe parametrat e avancuar te Sysmex, pavaresisht numrit te testeve dhe vendndodhjes se laboratorit. XN-Series ndryshon menyren e organizimit te hematologjise ne laboratorin klinik modern.

Konfigurimet e tij te ndryshme ofrojne:

  • Dizenjuar per performance te larte
  • Mundesi klinike te avancuara
  • Standartizim
  • Eficence optimale e fluksit te punes, stafit dhe vendit
  • Akses ne teknologjine me te avancuar, me indikacione te detajuara
  • Produktivitet dhe eficence e permiresuar qe ndihmon ne vleresimin automatik

""
1
Bej kerkese per katalog
Emer
Mbiemer
Lloji i produktit
Previous
Next

Seria XN teresisht automatike eshte e bazuar ne module analizatoresh qe lejojne mundesi te shumta kombinimi dhe kapacitetesh.

XN-1000

Moduli XN-10TM eshte berthama analitike e cdo konfigurimi te serise XN. Nje modul analitik se bashku me sampler kompleton konfigurimin XN-1000.

XN-2000

XN-2000 eshte nje kombinim unik kryesor-backup i cili zevendeson zgjedhjet e meparshme klasike per instrument kyesor dhe rezerve.

XN-3000TM

Konfigurimi XN-3000 krijon mundesine per analizimin automatik te slideve/ngjyroses bazuar ne rregullat e percaktuara nga vet laboratori.

""
1
Bej kerkese per katalog
Emer
Mbiemer
Lloji i produktit
Previous
Next