XP-300 ofron cilesi te larte ne punen analitike, i fokusuar ne besueshmeri dhe ne permiresimin e riprodhueshmerise per testet themelore hematologjise rutine. Konsistenca, konfidencialiteti dhe besimi ne rezultatet jane vecanerisht te rendesishme per klinicistet per te marre vendimin e duhur per optimizimin e kujdesit dhe sigurine e pacientit. XP-300 numeron neutrofilet si nje grup i vecante ne baze te perberjes kimike te reagenteve.
Numerimi i neutrofileve ne vlera absolute eshte e vlefshme ne faza te kushteve akute inflamatore dhe infektive; duke sherbyer si nje shenues i hershem i semundjes, keshtu nje numerim i vecante i neutrofileve ka dobi superiore klinike se ajo numerimit te monociteve.

Mundesi lidhje shtese LAN me lidhje portash per nje opsion online SNCS IQAS. Menaxhimi i avancuar i reagenteve permes nje barcodi unik dhe sherbimi i lehte i instrumentit do te zvogeloje perpjekjet e nevojshme ne fazat e para-analitike dhe post-analitike.

""
1
Bej kerkese per katalog
Emer
Mbiemer
Lloji i produktit
Previous
Next