I thjeshte ne perdorim

 • Menu software intuitive
 • Menaxhim i reagenteve me barkod
 • Informacione gjitheperfshirese te QC
 • Celes ndihme ne bord per riparim

Performance e besueshme

 • Sysmex renditet nga palet e treta te pavarur nese kompania me besbable per 16 vjet rresht (2015 IMV ServiceTrakTM)
 • SNCSTM, (Sistem i Komunikimit të Rrjetit Sysmex) monitorimi i largësisë, për të siguruar kohen maksimale pa pune.

Fluks i vazhdueshem pune

 • Thjeshtesi ne veprim; Softueri i instaluar ne Windows.
 • Procesi i vertete i pavarur me aspirim direkta nga tuba te mbyllur.
 • Mirembajtje ditore thjesht me shtypje butoni
 • Mund te perdoret ne bashkepunim me Sysmex WAM Software Suporti
 • Laboratorin Klinik
""
1
Bej kerkese per katalog
Emer
Mbiemer
Lloji i produktit
Previous
Next
null
Shkarkoni katalogun e  Sysmex XS-1000i