Teknologjia e stripit Combur-Teste

  • Eshte i sigurt me rezultatet
  • Garanton mbrojtjen e qendrueshme edhe nga zona te ndjeshme jane te mbrojtura kunder kontaktit, ndotjes ose kontaminimit nga aplikimin i rrjetes se najlonit.
  • Nuk ka dyshime
  • Perfitimi nga nje zhvillim uniform i ngjyrave te testit per shkak te perdorimit te nje rrjete poroze najloni.
  • Besoni nga ajo qe shikoni
  • Krijo bindje per diagnozen. Identifiko ndryshimet me te vogla patho-logjike ne urine, si rezultat i ndjeshmerise se larte dhe

 

ndryshimet e qarta te ngjyrave ne zonen e testit