Njoftim për vend vakant në pozicionin “Menaxher cilësie/Specialist prokurimesh”

Kompania Swissmed SH.P.K. kërkon të punësojë: Menaxher Cilësie/Specialist prokurimesh Të gjithë aplikantët duhet të kenë mbaruar studimet e larta në një nga degët Juridik, Ekonomik ose në fusha të ngjashme. Profili i Aplikantit Të monitorojë dhe të rrisë cilësinë e shërbimeve në kompani Të bëjë regjistrimet e produkteve sipas standarteve të kërkuara. Te komunikojë me…

Njoftim për vend vakant në pozicionin e SALES REPRESENTATIVE

Job position: SALES REPRESENTATIVE  ” SWISSMED ” Laboratory Solutions shpk. is a local distributor of medical devices established since January 2008, as Exclusive Distributor of Roche Diagnostics products within Albanian territory. ” SWISSMED ” is seeking to employ a qualified person in the position of Sales Representative. Job Objectives: Responsible for all sales activities Implements…