Roche njofton lindjen e nje platforme me performance te larte ne kohe reale, e cila ne fund te fundit e ben testimin e PCR praktik per perdorim te perditshem te laboratorit.

Shpejt – Real-time PCR lejon zbulim te shpejte te RNA/DNA
I thjeshte – Analizatori i mbyllur nuk kerkon nderhyrje nga perdoruesi pasi te perfundoje ngarkimi i mostrave.
Fleksibel – Mjetet e perdorura ju sigurojne fleksibilitet te larte aplikimi
Juaji –  Ky analizator kompakt integrohet lehtesisht ne laboratorin tuaj
Sot dhe Neser – Tani gati per tu perdorur me pergatitjen manuale te mostres; i projektuar per integrimin e ardhshem me instrumentet e automatizuar te pergatitjes se mostres.

null
Shkarkoni katalogun e Cobas Taqman 48