Konsolidimi i analizes tuaj
Punimi nuk paralelizon Analizatorin Cobas 411 dhe terminalin e sedimenteve, nëse është rezultat i një pune të konsoliduar, të dhenat për strip të analizave dhe mikroskopi. Lehtesia e dokumentacionit dhe per te permiresuar pasqyren e denave pacientit me nje printim te vetem per strip dhe mikroskopik informacion
Lehtesi nuk ngarkesen e punes
Eleminimi i punës manual identifikimin e mostres neper lexuesit barcode ose shkarkimi nga hosti, transferimi elektronik i listave te pune dhe sedimentit te rezultatet QC tA printeduara.

""
1
Bej kerkese per katalog
Emer
Mbiemer
Lloji i produktit
Previous
Next