Teste te Reja Hormonale – Immunologjike

Roche kryen ekzaminimin e testeve te reja Hormonal Imunologjike me aparaturat Cobas 6000, Cobas e 411, Elecsys 2010: – HE4 – Pro GRP – Calcitonine – Toxo IgG Avidity – CMV IgG Avidity – HSV IgG 1 – HSV IgG 2 – Syphilis – HBsAg Quantitative – Tacrolimus – Cylcosporine